CUP Poble Actiu

Àrea Metropolitana de Barcelona

Denúncia davant la Sindicatura de Comptes pel finançament dels grups polítics metropolitans