CUP Poble Actiu

Àrea Metropolitana de Barcelona

Proposta de la CUP-Poble Actiu de modificació del ROM.

Moció de modificació del ROM per evitar en un futur el finançament irregular dels grups polítics metropolitans