CUP Poble Actiu

Àrea Metropolitana de Barcelona

Informe d'intervenció de les dotacions econòmiques als grups polítics metropolitans