CUP Poble Actiu

Àrea Metropolitana de Barcelona

Denunciem l'augment abusiu del preu del transport públic per aquest 2018

La CUP Poble Actiu a l’Àrea Metropolitana denunciem l'augment abusiu del preu del transport públic per aquest 2018.

Presentarem mocions pel control públic del transport i contra la pujada de tarifes als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al proper Ple de l’AMB.

El passat 28 de desembre de 2017 Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità, amb la participació de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que gestiona els títols de transport, ha decidit posar punt i final a la congelació de les tarifes i aplicar un increment generalitzat de fins al 2,5%, que ataca directament la línia de flotació de moltes famílies i perjudica els abonaments i els usuaris habituals.
 
Per a milers de persones, el transport públic és l’única opció viable per poder-se moure d'una banda a una altra.
Aquest augment del preu és una mesura que va en contra de la mobilitat sostenible i, a més, bloca la creació d’incentius per utilitzar el transport públic davant l’ús del transport privat.
 
L’augment de preus del transport públic implica un atac a la fràgil economia de milers de persones en el context actual d'empobriment de les classes populars.
 
La mobilitat de les persones és un dret que cal garantir i preservar en tant que és una condició bàsica per a poder accedir a un lloc de treball digne, a l’habitatge, a l’educació, a la formació continuada, a la cultura, al lleure i, en general, a tota l’activitat econòmica i social dels municipis que conformen l’àrea metropolitana. Aquesta necessitat de transport públic és especialment important per les classes populars, pensionistes i persones menys afavorides econòmicament.
 
A l’àrea  metropolitana es superen sistemàticament els llindars recomanats de contaminants atmosfèrics el que provoca més de 3.500 morts prematures anuals, només al territori metropolità, afectant especialment la salut d’infants i adolescents.
 
Des de la CUP Poble Actiu denunciem que l’any 2014 l’empres pública TMB va subscriure una operació de crèdit per un import de 472,29 milions d'euros contractada amb un grup de bancs que lidera CaixaBank que va ser la base del pla de refinançament i sanejament de la pròpia empresa pública. Aquest crèdit establia com a condicions econòmiques uns interessos del 3,5% més Euribor i el no pagament de les amortitzacions fins el 2018. La resta de condicions per a subscriure aquesta operació no són públiques i resten amagades als veïns i veïnes de les poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona.
 
També volem denunciar l’actual situació de nul desenvolupament reglamentari de la Llei 21/2015 de 29 de juliol de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya. 
 
Des de la CUP Poble Actiu considerem que s’ha d’aturar immediatament la privatització que suposa cedir a la Societat Catalana per a la Mobilitat S.A. (constituïda per Caixa Bank S.A., Fujitsu Technology Solutions S.A., Indra Sistemas S.A. i Marfina S.L.) la implantació de la gestió de la T-Mobilitat. Un servei essencial per la ciutadania en cap cas pot estar sotmès als interessos privats, basats en els beneficis econòmics de les empreses que conformen la societat. 
 
 • Instem a l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya (avui encara intervinguda) i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a que mitjançant  l’Autoritat del Transport Metropolità es retiri de manera immediata la pujada tarifaria aprovada el darrer 28 de desembre de 2017 i instem a una reducció dràstica i sostinguda dels preus del transport públic. Només un Transport Públic finançat solament mitjançant impostos i no pas amb repagament pot esdevenir una alternativa real al transport privat.
   
 • Exigim com a mesura d’urgència consensuar el sistema tarifari amb la Taula Social del Transport Públic responent a criteris de justícia social, redistribució de la riquesa i universalització del servei.
   
 • Fem una crida als veïns i veïnes a oposar-se al nou augment i a impulsar i seguir les iniciatives populars que sorgeixin en defensa d’un transport públic i de qualitat i contra els preus abusius, com les mobilitzacions de la Plataforma Stop Pujades Transports.
   
 • Instem a la Generalitat de Catalunya a iniciar el tràmit de desenvolupament reglamentari i aplicació de la llei 21/2015 de 29 de juliol de finançament del transport públic especialment en allò relatiu a l’establiment de tarifes considerant valors mínims de salari i renda i criteris mediambientals (art. 15 i 17) i a la Taula Social del Transport Públic de Catalunya (art. 23).
   
 • Emplacem a les administracions a promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris de sostenibilitat que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat i així expressem el compromís amb un transport públic de titularitat i gestió íntegrament públiques i accessible al conjunt de la població i instem a la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,  i l’Autoritat del Transport Metropolità que s’adhereixin al mateix compromís i el materialitzin.
   
 • Cal recuperar la gestió pública directa en l’àmbit del transport públic allà on ha estat internalitzada, com és el cas del Tramvia, la línia 9 del metro o els autobusos nocturns i interurbans, per tal de preservar aquests serveis essencials dels interessos comercials.
 
 
 

La CUP Poble Actiu crida a combatre la pujada de preus del transport públic des de les institucions i al carrer! 

 

Presentarem mocions pel control públic del transport i contra la pujada de tarifes als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al proper Ple de l’AMB.

 

Fem una crida als veïns i veïnes a oposar-se al nou augment i a impulsar i seguir les iniciatives populars que sorgeixin en defensa d’un transport públic i de qualitat i contra els preus abusius, com les mobilitzacions de la Plataforma Stop Pujades Transports.