CUP Poble Actiu

Àrea Metropolitana de Barcelona

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona s'aprova la implantació de la “parada a demanda” per les usuàries dels serveis d’autobusos.

A proposta de la CUP Poble Actiu el Consell Plenari de l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprova la implantació de la “parada a demanda” per les usuàries dels serveis d’autobusos.

Des de la CUP Poble Actiu defensem incorporar noves mesures per garantir la seguretat de les dones a l’espai públic mitjançant la implantació de la parada a demanda per les usuàries dels serveis d’autobusos de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Aquesta mesura pretén, des d'una perspectiva de gènere, millorar la mobilitat de les dones i evitar situacions de por i inseguretat per aquestes i te com a objectiu que existeixi la possibilitat que totes aquelles dones que agafin l'autobús puguin sol·licitar baixar del mateix entre dues parades oficials, per arribar amb menys temps al seu destí.

La proposta té per objectiu evitar al màxim els punts de l’espai públic que són percebuts com a insegurs per les dones, especialment si els perceben com a afavoridors de possibles agressions sexuals (ja sigui per carrers amb una mala il·luminació provinent de la falta de fanals o d’un ús d’escassa potència lumínica; indrets inhòspits, carrerons d'escassa concurrència, poca visibilitat en un carrer i creació de pantalles visuals, dificultat d’accés...) Donat que aquesta proposta pot tenir també un evident benefici per altres col·lectius, com persones amb mobilitat reduïda, nens etc., es podria fer extensiva a aquests col·lectius si així es considera oportú. La moció aprovada inclou el punt d’estudiar també la implementació d’aquesta mesura de parada a demanda per altres col·lectius susceptibles de beneficiar-se de la mateixa, com persones amb mobilitat reduïda, nens, gent gran.

Dins d’aquest any 2018,  s’obriran converses amb l’ATM, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i altres administracions amb competències en Mobilitat per poder fer efectiva la proposta i la seva aplicació en les línies interurbanes nocturnes que passen per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A fi d’incorporar a aquestes negociacions la possibilitat de quadrar horaris entre les línies de transport interurbà i les línies de transport municipal, per evitar esperes innecessàries de les usuàries en horari nocturn.

L’Àrea de Mobilitat i Transport estudiarà ampliar aquestes mesures a d’altres serveis de busos dependents de la pròpia AMB, que no essent línies específicament nocturnes, pel seu recorregut travessi llocs de baixa densitat i que en horaris d’hivern tinguin condicions de baixa visibilitat.

Aquesta mesura pretén, des d'una perspectiva de gènere, millorar la mobilitat de les dones i evitar situacions de por i inseguretat per aquestes i te com a objectiu que existeixi la possibilitat que totes aquelles dones que agafin l'autobús puguin sol·licitar baixar del mateix entre dues parades oficials, per arribar amb menys temps al seu destí.