CUP Poble Actiu

Àrea Metropolitana de Barcelona

Movem-nos, remunicipalitzem l'aigua!

PUBLICACIÓ AMB ELS CONTINGUTS DE LA CAMPANYA PER LA REMUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA A L’AMB. 

“Si l’aigua cau, tot floreix”, deia Manuel De Pedrolo. I ho deia perquè l’aigua és un element escàs i valuós, imprescindible per a la vida, que fins i tot va ser declarada un dret humà per l’ONU el 2010. Malgrat tot, l’aigua, avui, a casa nostra i des de ja fa dies, és bàsicament una font de negoci milionari per a uns pocs. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Agbar controla el subministrament domiciliari de l’aigua mitjançant l’empresa mixta Aigües de Barcelona (Agbar 70%, Criteria – La Caixa– 15% i participada per l’AMB en un 15%). Juntament amb Aigües de Barcelona, també SOREA, filial d’Agbar parti- cipa en el repartiment de les concessions privades de la ges- tió de l’Aigua.

A Europa un 70% de la població viu sota un model públic de gestió de l’aigua. Als Països Catalans els darrers anys el preu de l’aigua s’ha incrementat un 37%. Destaca el Principat amb un increment del 65,6% i es relaciona amb el fet que a Catalunya tan sols un 17% de la població viu sota el model públic de gestió de l’aigua. La privatització del subministra- ment d’aigua afecta a un 92% de la població de l’Àrea Metro- politana de Barcelona, la ciutat on més s’ha encarit el m3 en els darrers anys, un increment del 2’31 euros.

 

 

 

 

La relació directa entre l’administració de les polítiques d’austeritat degut a la crisi capitalista, la depauperació de les treballadores i treballadors i l’augment del cost de la vida van fer que la municipalització de l’aigua es convertís en una reivindicació acceptada per amplis sectors de la societat. En un dels eixos principals de la campanya electoral tant de les candidatures que conformen la CUP-PA com de les que for- men Entesa, especialment de Barcelona en Comú i que ara governen tant la ciutat de Barcelona com a l’Àrea metropoli- tana de Barcelona. 

Durant aquests dos anys de legislatura municipal no s’han pogut constatar passes evidents per part del govern metro- polità cap a la internalització del servei de subministrament d’aigua en baixa, tot i les declaracions públiques en aquest sentit efectuades pels membres del govern metropolità. 

Així mateix durant aquest primer any el TSJC ha dictat en primera instància la sentència que anul·la el regim de l’em- presa mixta creada a l’any 2012 pel bipartit metropolità format per PSC i CIU. Aquesta sentència facilita el procés de internalització del servei que presta Aigües de Barcelona però per contra, a l’estar recorreguda al Tribunal Suprem no és ferma i executable. El termini de resolució del recurs és aproximadament d’uns 3-4 anys i per tant no és probable que es resolgui durant el transcurs d’aquesta legislatura.

 
Les passes donades pel govern metropolità per estudiar l’aplicació de la sentència és la creació d’una comissió con- formada pels principals impulsors i defensors de la constitu- ció de l’empresa mixta. També en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) - el document que recull els objectius de govern - s’in- clou respecte a la internalització del servei: “estudiar vies alternatives de gestió de l’aigua”, sense cap compromís de canviar la forma de gestió. 
 
 

Redacció: Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu

Publicació amb els continguts de la campanya per la remunicipalització del servei d’abastament domiciliari d’aigua a l’AMB.