CUP Poble Actiu

Àrea Metropolitana de Barcelona

La CUP-PA denuncia irregularitats de les dotacions econòmiques assignades als Grups Polítics Metropolitans

Des de la CUP-Poble Actiu hem demanat un informe a la Intervenció de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sobre l'ús que fan els grups polítics metropolitans de la dotació econòmica assignada pel seu funcionament ordinari. D'aquest informe es desprèn que els grups metropolitans del PSC, Entesa (ICV - Barcelona en Comú), ERC, CiU (PDCat) i PP destinen gairebé la totalitat d'aquestes assignacions a engreixar les finances pròpies del partit, sense justificar, en cap cas, la destinació concreta de les despeses realitzades,tal i com indica  el Tribunal de Comptes que s'ha de fer. 
 
Davant aquests fets i amb el compromís de transparència real i d'evitar que les institucions continuïn sent menjadora dels partits polítics, la CUP-Poble Actiu posa aquest fets en coneixement de la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes, per tal que es depurin les responsabilitats que puguin derivar-se dels fets denunciats.
 
Així mateix la CUP Poble Actiu proposem una modificació del Reglament Orgànic Metropolità per tal d'evitar que aquests fets es repeteixen en el futur.